Мета та основні завдання відділу освіти

  • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально–культурного середовища району;
  • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти; здійсненняу правління навчальними закладами, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;
  • зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
  • аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення  районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми; організація навчально-методичного і кадрового забезпечення  навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
  • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
  • проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації; 
  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Мережу закладів освіти Миргородського району складають:

2 опорних навчальних заклади, у яких працюють 44 педагоги;
12 закладів загальної середньої освіти - 221 освітянин;
4 навчально-виховних комлпекси - 59 педагогічних працівників;
16 закладів дошкільної освіти - 67 освітян.

У районі функціонують 2 позашкільні навчальні заклади, у яких працюють 11 освітян.

Корекційно-розвиткові послуги надають 3 фахівці "Інклюзивно-ресурсного центру" Миргородської районної ради Полтавської області.